Conserveren is het verrichten van noodzakelijke handelingen die
het verouderingsprocesvan objecten vertragen of stoppen.Deze handelingen behoeden het object tegen verder verval.SASH PaperCARE voert deze werkzaamheden uit in het eigen bedrijf,
maar begeleidt ook bedrijvendie deze opdrachten willen uitbesteden (zie Advies).

terug