De jongste loot aan de activiteitenpoot van SASH PaperCARE
betreft het verzorgen van educatieprojecten.

Conform de vraag van basis- en middelbare scholen worden op
maat geschreven educatieprojecten uitgewerkt.

Leerlingen komen spelenderwijs in aanraking met ons cultuurgoed.

Er wordt papier geschept, nieuwe boeken worden op ambachtelijke
wijze gebonden en voorzien van miniaturen en decoratietechnieken.

Het materiaalgebruik stamt ook uit oudere tijden en is zeer divers.

Meestal voorziet zo´n project in het bezoek aan een oud archief.

terug